Referentsid

Edulood ja kogemused

Elion Ettev?tted AS

kasutab ARCHIBUS/FM’i oma kinnis- ja vallasvarade haldamiseks alates aastast 2002. Reminet t??tas ARCHIBUSi p?hjal v?lja unikaalse lahenduse, mis v?imaldab arvet pidada ka autodega seotud kulude ?le nagu limiidid, k?tusekaardid ja erisoodustusmaksu arvestamine. ARCHIBUS on ettev?ttes kasutusel ka siseveebi rakendusena ja v?imaldab igal t??tajal saata info oma t??keskkonnaga seotud probleemist t?? teostajale ning j?lgida oma probleemi lahendamise kulgu.

Elion

ELISA Eesti AS

rajab ja haldab ARCHIBUSi abil oma telekommunikatsiooni maste ja tugijaamade asukohti. Aeg masti rajamiseks l?henes tunduvalt, kuna k?igil seotud t??tajatel on v?imalik j?lgida t??de kulgu ning sellega seotud andmeid Remineti poolt pakutud tarkvaralahenduses. N?ha on ka rajatiste asukohad kaardil. V?imalik on n?ha seadmete t?pset asukohta (k?rgus, suund) igal mastil, mis v?imaldab t?pselt ennustada vajadust ja v?imalusi?paigaldada uusi seadmeid. Rakenduse osaks on varuosade laohaldus.

Elisa

Eesti Energia AS

haldab ARCHIBUSi abil oma hooneid ja rajatisi, j?lgib nende kulusid,? juhib haldus- ja hooldust?id, samuti peab arvestust m??bli ning seadmete ?le. Tarkvaralahendust kasutab ?le 2000 kasutaja. Ettev?te autopargi halduse jaoks on ARCHIBUS seotud GPS monitooringuga: kasutaja tellib vajalikuks ajaks auto, tegeliku s?idu andmed j?uavad rakendusse, kasutaja?m?rgib oma s?idu eesm?rgi ja?juhid kontrollivad ning n?evad?oma alluvate s?itude kohta arvestust.

Eesti Energia

Riigi Kinnisvara AS

on riigile kuuluva kinnisvara arendamise, haldamise ja korrashoiu kompetentsikeskus. ARCHIBUSi kasutab ettev?te aastast 2005 erinevate haldus- ja hooldustegevuste l?biviimise ning kvaliteetse teostamise kontrollimiseks. Tarkvara kasutuselev?tt on kaasa aidanud haldurite t?? efektiivsuse k?mnekordsele t?usule ja eesm?rk on seda tegevust veelgi t?hustada. Lepingulised teenusepakkujad sisestavad oma tehtud t??d otse s?steemi ja haldur kontrollib nende teostamist vastavalt kokkulepitud teenustasemelepingutele. 2014.a. v?etakse kasutusele 8 uut ARCHIBUSi funktsionaalsust, millega mitmekesistatakse riigiasutustele pakutavaid teenuseid.

Riigi Kinnisvara AS