Konsultatsiooniteenused

F??siliste varade strateegiliste lahenduste loomine

Meie kogenud meeskond? pakub konsultatsioone:

 • n?uded organisatsiooni varahalduse infos?steemi loomisele, selle kasutuselev?tu plaanide ja eelarvete koostamine;
 • infos?steemi kasutuselev?tu juhtimine ja koordineerimine;
 • korrashoiuprotsesside ja t??voogude loomine ja optimeerimine;
 • valdkonna tulemusm??dikute defineerimine ja kaardistamine;
 • aruandluseks vajalike andmete defineerimine;
 • rollip?histe juhtlaudade n?idised;
 • energiatarbimise anal??s ja energias??stu meetmete juhtimine;
 • pindade kasutuse optimeerimine;
 • joonisekogude loomine ja haldamine;
 • ehitise hooldusraamatu loomine;
 • kinnisvara kasutuskulude v?hendamine.
 • varade ?levaatuste ja inventuuride t?hus korraldamine
 • t??tajate portaalide loomine

Tulemus on:

 • haldusspetsialistide t?? efektiivsuse kasv ja nende panuse suurenemine ettev?tte j?tkusuutlikkusse;
 • otsustusprotsesside l?henemine;
 • aruandluse k?ttesaadavuse suurendamine;
 • t??tajatele mugavama t??keskkonna loomine;
 • ressursside kasutamise l?bipaistvuse suurenemine;
 • varade kasutamisega seotud kulude kokkuhoid.
ARCHIBUS EMEA Concultants