Kinnisvara omanikule

Lahendused kinnisvara omanikele

  • Vararegister
  • Objektide seisukorra hinnang ja anal??s
  • Eelarvete koostamine
  • Energiatarbimise aruanded
  • Varade kasutamise anal??s
  • Lepingute haldamine
  • Objekti vastuv?tmise juhtimine (vaegt??de juhtimine, dokumentatsiooni ?lev?tmine ehitajalt)
  • Objekti haldusmudeli loomine, seos mudelprojekteerimisega (BIM)
  • Projektijuhtimine ja hangete korraldamine
  • Hooldustegevuste ja -teenuste kvaliteedi kontroll