Varahaldusinfo juhtimise teenused

Osta haldusinfo juhtimise teenused osaliselt v?i t?ielikult sisse ja muuda oma tegevus efektiivsemaks.

Teenuste sisseostmine ja nende integreerimine organisatsiooni ?rimudelisse on kasvav trend. Pakume tuge vararegistri ja haldus-hooldust??de info liikumise juhtimisel:

  • infojuhtimise protsessi kirjeldamine, organiseerimine ja dokumenteerimine;
  • haldusinfo kogumine, sisestamine ja s?stematiseerimine – vararegistri pidamine;
  • 24/7 dispetsherteenuse osutamine;
  • juhtimisotsuseid toetava aruandluse esitamine;
  • varahalduse eelarve koostamiseks vajaliku statistika esitamine.

F??siliste varade haldamine on reeglina ettev?tte tugiteenus, mis ei tooda ise kasumit, kuid on tegevuseks vajalik. Varahalduse teenuste osaline v?i t?ielik sisseostmine oma ala asjatundjatelt tagab:

– l?bipaistvuse valdkonnas (?levaade kes millega tegeleb, t?pne aruandlus);

-? kulude kokkuhoiu (millised varad meil on, kuidas me neid kasutame ja millised on nendega seotud kulud);

– k?ige t?husama toimimise (kuidas korraldada optimaalsed varahaldustoimingud);

– riskide v?hendamise (kas k?ik toimingud on tehtud vastavalt n?uetele ja ?igeaegselt);

– klientide ja t??tajate rahulolu suurenemise.

Varahaldusteenuste sisseostmine ettev?ttele vajalikul viisil on oluline osa teie organisatsiooni strateegiast, mis aitab olla konkurentsiv?imeline.