ARCHIBUSi juurutamine ja tugi

Kiireim ja lihtsaim tee varahaldustarkvara ARCHIBUS kasutuselev?tuks

ARCHIBUS on parim lahendus, kui:

 • varade andmed on killustatud? – asuvad inimeste peades, erinevates Excelites ja/v?i infos?steemides;
 • ??ri- ja teenuslepingud, aktid, plaanid jm dokumendid on paberkujul erinevates kaustades;
 • t??dejaotus t??tajate vahel pole selge;
 • planeeritud t??de ja avariit??de haldamine pole s?steemne;
 • lepinguliste t??de t?itmisest puudub ?levaade;
 • tulude ja kulude vastavusest planeeritud eelarvele pole lihtne ?levaadet saada.

ARCHIBUSi baasfunktsionaalsuse juurutamise tulemuseks on:

 • varade andmed ?hes veebip?hises infos?steemis ja rollip?hiselt k?ttesaadavad k?igile;
 • igal t??tajal ja teenusepakkujal oma juhtlaud, millel n?ha ainult talle vajalikud t??d ja andmed;
 • hoolduslepingud ja lepinguliste planeeritud t??de ajagraafikute ?levaade;
 • probleemide lahenduse ja t??de edenemise j?lgitavus, kliendi tagasiside ja kinnitused;
 • ??rilepingute, -pindade ja -hindade j?lgitavus;
 • tulu- ja kuluarvestus, eelarvete j?lgitavus;
 • energiatarbimise aruandlus ja graafikud;
 • inventari haldus;
 • seosed majandustarkvaraga jt infos?steemidega;
 • korrap?rased detailsed aruanded: mida, kus, kui palju, kes vastutab, kes hooldab, mis otstarbel kasutatakse jpm

Loodud on varade haldamise baasmudel, millele on vastavalt vajadusele v?imalik lisada t?iendavaid ARCHIBUSi funktsioone.

ARCHIBUS on paindlik tehnoloogiaplatform, mille baasil pakume:

 • erilahendusi suurettev?tetele, kelle haldusalas on palju erineva kasutusega f??silisi varasid;
 • standardlahendusi ettev?tetele, kelle peamine tegevusala on hoonete haldus;
 • teenuslahendusi erineva valdkonna oranisatsioonidele nende tugitegevuste toetamisel.